با توجه به اینکه آب جوش و چای میزان جذب آهن را کاهش می دهد بهترین زمان مصرف دمنوش بلوبری می تواند 20 دقیقه قبل از وعده غذایی باشد. بنابراین به زمان مصرف دمنوش بلوبري توجه داشته باشید تا بهترین اثر بخشی را از آن داشته باشید.

دقت داشته باشید که اگر دمنوش بلوبری را با دیگر دمنوش های دیگر مصرف می کنید. بهتر است که زمان مصرف دمنوش بلوبری نیوشا را از مشاور خود بپرسید.

نوشتن دیدگاه